De rol van leiders in KCS en kennismanagement

Het is niet altijd makkelijk het senior management te betrekken bij nieuwe initiatieven, zoals de invoering van KCS in de organisatie. Leiders zijn druk, hebben van alles aan het hoofd en vaak kunnen ze hun aandacht alleen richten op die zaken die het meest nodig zijn. Toch hebben we de leiders nodig voor het slagen van KCS en van kennismanagement in het algemeen. In deze blogpost kijken we naar de rol van leiders in verandering.

In de KCS v6 Practices Guide lezen we het volgende: “Leadership is required”, “For most organizations, adopting KCS represents a significant change in organizational values and culture. This kind of change is hard and requires strong leadership”. Of in het Nederlands: “Leiderschap is vereist: Voor de meest organisaties betekent de adoptie van KCS een significante verandering in organisatiewaarden en -cultuur. Dit is geen eenvoudige verandering en vereist krachtig leiderschap”.

Wat bedoelen we met “Leiderschap is vereist”? Wat hebben we nodig van management, wil de invoering van KCS een succes worden? Het omgekeerde is namelijk gebleken: de nummer 1 barrière voor het invoeren van kennismanagement is het gebrek aan ondersteuning van senior management (bron). En wat kunnen we zelf doen om managers te helpen bij deze ondersteuning?

De KCS Practices Guide geeft een paar aanwijzingen. Een van de eerste is dat managers een visie ontwikkelen en deze communiceren aan de mensen. “We gaan KCS introduceren”, is geen visie en ook niet een waar medewerkers direct enthousiast van worden. Het maakt KCS een doel en niet een middel. Een goede visie spreekt aan en geeft medewerkers handvatten, waardoor ze weten dat ze bijdragen aan deze visie. Het is niet makkelijk een goede visie te ontwikkelen. Lees deze tips uit de KCS guide voor een visie. Een mooi voorbeeld van een visie die aansluit op de missie, is die van Philips. "Philips streeft ernaar middels innovaties de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken.” Ga er niet vanuit dat (drukke) managers hetzelfde weten als jij, dat ze wel weten wat KCS is, wat de voordelen zijn en wat de introductie betekent voor de klantmedewerkers. We kunnen ze helpen met het formuleren van hun boodschap die aansluit bij mogelijke zorgen van de medewerkers. Daarnaast is het verzamelen van “bewijsmateriaal”, dat laat zien hoe KCS bijdraagt aan team- of bedrijfsdoelen. Door getallen en verhalen te verzamelen. Dit geeft het management ook weer munitie om investeringen in KCS te verdedigen.

Kortom, leiders spelen een belangrijke rol in het promoten van KCS en steunen van de veranderingen die met de introductie gepaard gaan. Vooral in de communicatie naar de teams. We kunnen ze daarbij helpen door cijfers en succesverhalen te verzamelen. Management kan het verhaal, dat wij willen dat ze vertellen, nu eenmaal niet zelf verzinnen.
  • Hits: 1416