Lerende organisatie (2) – Single en double loop leren

In een eerdere blogpost hebben we gezien dat een lerende organisatie een organisatie is die snel kan reageren op veranderingen. Kennis delen is een van de aspecten die bijdragen aan een lerende organisatie. Dit is een van de principes die aan de basis liggen van KCS.

Een ander aspect van de lerende organisatie die we terugzien in KCS, is double-loop learning. Dit idee is als eerste door Chris Argyris gelanceerd in 1977. Bij single-loop (enkele lus) leren, reageren we op de situatie, passen wat aan (vaak door trial en error) tot we een oplossing voor het probleem hebben. Dit werkt heel effectief in veel situaties. Deze methode geeft ons echter vaak korte-termijn oplossingen, want misschien lossen we het probleem tijdelijk op, maar we hebben niet de oorzaak aangepakt. Daarvoor is de tweede loop nodig. Bij double-loop (dubbele lus) leren staan we stil bij onze doelen en evalueren de gehele situatie. We maken zodoende beslissingen die mogelijk de hele organisatie betreffen en niet alleen ons probleem.  

Argyris geeft als voorbeeld een Product X, waaraan zoveel problemen kleven dat het bedrijf continu bezig is deze problemen op te lossen. Dat is single-loop learning. De overweging geheel te stoppen met het produceren van Product X, is double-loop learning. De meeste organisaties zijn goed in het single-loop proces, maar niet zo goed in het double-loop proces.

In KCS heten deze twee loops de Solve en Evolve loop. De eerste is gericht op het efficiënt oplossen van een incident. Snelheid en nauwgezetheid staan daarbij centraal. Is de klant die het probleem heeft geholpen, is het probleem opgelost? De Evolve loop gaat een stap verder. Deze loop helpt de Solve loop bepalen door standaarden te zetten. Daarnaast worden trends geanalyseerd die uit de Solve loop komen en worden mogelijkheden voor verbetering geïdentificeerd. Beide loops zijn nodig en dragen bij aan de lerende organisatie.
  • Hits: 4378