Geschreven door Carla Verwijs op . Geplaatst in Blog.

Lerende organisatie, nog steeds actueel

De wereld om ons heen verandert. Alleen organisaties die zich snel kunnen aanpassen en inspelen op deze veranderingen, kunnen overleven en de competitie aangaan. Leren staat hierbij centraal: leren van wat van buiten komt en leren van wat binnen de organisatie gebeurt. Een lerende organisatie dus. Wikipedia omschrijft een lerende organisatie als volgt: “Een lerende organisatie is een organisatie die haar leden of medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te sturen” (bron Wikipedia).  

De meeste artikelen over lerende organisaties zijn relatief oud en verwijzen naar Peter Senge’s bekende book “The Fifth Discipline; The art and practice of the learning organization” (Amazon). Gepubliceerd in 1990, is dit boek nog steeds een standaardwerk in het gebied van kennismanagement en actueler dan ooit. 

Het constant aanpassen aan wat er binnen of buiten de organisatie gebeurt, gaat niet lukken met leiders die van bovenaf de organisatie vertellen wat te doen. Daarmee verstart een organisatie juist, omdat iedereen naar boven kijkt voor actie. Medewerkers moeten juist zelf veranderingen signaleren, aanpassingen kunnen maken en hiervoor ook de ruimte krijgen. Leiders steunen dit proces en geven sturing. Daarom gaat het bij een lerende organisatie eerder over een (lerende) cultuur dan over het implementeren van de juiste technologieën. 

De KCS-methode past goed in dit beeld van een lerende organisatie. Het delen van gezamenlijke kennis, het double-loop model, dit zijn voorbeelden uit KCS die verwijzen naar een lerende organisatie. Alleen door kennis met elkaar te delen, kan een organisatie flexibel reageren op nieuwe uitdagingen. Iedereen heeft hierbij een rol en de verantwoordelijkheid zijn of haar kennis niet bij zich te houden, maar met anderen te delen. De gezamenlijk verantwoordelijkheid voor kwaliteit en compleetheid van de kennis, is een van de sterke kanten van KCS. Tevreden klanten dragen tenslotte bij aan de reputatie van het hele bedrijf.

De volgende blogpost zal verder gaan met dit onderwerp en zal het double-loop model bespreken.